Hà Nội điều chỉnh phí dịch vụ chung cư

Hà Nội điều chỉnh phí dịch vụ chung cư lên mức 16.500 đồng/m2/tháng. Ngày 12/01/2017, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 243/QĐ – UBND công bố về khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhà liền kề Daewoo Cleve Văn Phú Hà ĐôngHà Nội điều chỉnh phí dịch vụ chung cư từ ngày 12/01/2017

Hà Nội điều chỉnh phí dịch vụ chung cư từ ngày 12/01/2017

Trong quyết định có nêu rõ, nhà chung cư không có thang máy, giá dịch vụ tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng, giá tối đa 5000 đông/m2/tháng. Nhà chung cư có thang máy, giá dịch vụ tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa 16.500 đồng/m2/tháng. Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thu từ kinh doanh dịch vụ, trường hợp có nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư chủ đầu tư. Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm tính toán để bù đắp chi phí dịch vụ nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà chung cư. Trong khung giá này chưa bao gồm các dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet, nước nóng hệ thống hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

*** Dự án chung cư nổi bật 2017: Chung cư Euro Window River Park , Chung cư Ancora Residence 

UBND thành phố giao Sở Xây Dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài Chính, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Cục Thuế thành phố Hà Nội cùng đơn vị liên quan tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư. Xây dựng giá dịch vụ chung cư khi có biến động giá vật tư, nhiên liệu và chính sách tiền lương. Xây dựng điều chỉnh khung giá dịch vụ chung cư phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Hà nội điều chỉnh phí dich vụ chung cưHà Nội điều chỉnh phí dịch vụ chung cư từ ngày 12/01/2017

Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, theo dõi và tổng hợp báo cáo về các phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ nhà chung cư tại địa phương gửi Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố. Phổ biến cho các đơn vị có liên quan về việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo các quy định hiện hành như Chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị nhà chung cư. 

Căn cứ các quy định tại TT số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây Dựng để xây dựng giá hoặc điều chỉnh giá dịch vụ chung cư. Báo cáo Hội Nghị cư dân chung cư quyết định mức giá dịch vụ chung cư để làm cơ sở thực hiện.

Quyết định số 243/QĐ – UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế QĐ số 3206/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của UBND Thành phố.

Leave a Reply